30 Nov 2011

Nacionālā identitāte, indivīdi un valsts

Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011.
Nacionālā identitāte,
mobilitāte un rīcībspēja.
Latvija. Galv. red. Brigita Zepa un
Evija Kļave. Rīga: LU SPP!, 2011. Skat (pdf)

Nacionālā identitāte ir viena no indivīda identitātēm,
tā ir indivīda piederības sajūta nacionālajai, valstiskajai
kopienai. Nacionālajai identitātei ir īpaša loma valstī, jo
tā veido valsts iedzīvotāju kopības izjūtu, piederību nācijai.
Nacionālā identitāte ietver sevī valstisko un personisko.
Piederības sajūta nacionālajai kopienai ir tā saite,
kas ļauj indivīdam justies kā valstiskās kopienas loceklim.

...no vienas puses, indivīda izvēles un radošās aktivitātes
un, no otras puses, noteiktu sociālo aģentu un struktūru
mijiedarbes rezultātā tiek konstruēta sociālā identitāte,
citiem vārdiem, piederības sajūta noteiktām kopienām.
Indivīdam var piemist daudzas un dažādas identitātes,
veidojot noteiktas hierarhijas, kur vienām identitātēm indivīds
piešķir lielāku nozīmi, bet citas uzskata par mazāk
nozīmīgām.
Pētnieki, kas pievēršas nacionālās identitātes teorētiskai
izpētei, norāda gan uz indivīda aktivitātes nozīmīgumu,
gan arī aplūko valsts centienus un arsenālus nacionālās
identitātes veidošanā.

No comments: