30 Dec 2009

Pēc Lisabonas stratēģija


Kā sekmīgāk komunicēt post-Lisabonas stratēģiju / tās elementus miljoniem Eiropas pilsoņu viņiem saprotamā un iedvesmojošā veidā?

30 Nov 2009

Saprast un īstenot ES stratēģiju

Kā mēs, Eiropas Savienības pilsoņi, dzīvosim nākošajā desmitgadē? 2011., 2015., 2020. g.,?

Eiropas Komisija piedāvā mums - cilvēkiem un organizācijām izteikt savas domas un priekšlikumus jaunās ES stratēģijas izstrādei un realizēšanai.

Saites: http://ec.europa.eu/eu2020/

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_lv.pdf

KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS. APSPRIEŠANĀS PAR TOPOŠO ES STRATĒĢIJU 2020. GADAM

30 Oct 2009

Augstskolā

forsaita darbs var būt
  • mācību kursa izstrāde un īstenošana,
  • kursa darba izstrāde, pielietojot forsaita metodoloģiju.

Zemāk daži struktūrmeti:

31 Jul 2009

An inspiring source for the future strategy of the EU

“The World in 2025. Rising Asia and socio-ecological transition”
European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 — 28 pp. a link

"Foresight and Forward looking activities have
a long tradition in the European Commission.
Today several Directorates-General have
available the competencies or studies that
allow them to better seize the challenges of
the future. The European Union Research 7th
Framework Programme integrates Foresight
and Forward looking activities within the thematic
field “Socio-economic Sciences and
Humanities” (SSH).

Good European governance is also based
upon Foresight and Forward looking exercises:
analysis of societal trends in the world
and in the Union, setting-up of reference and
alternative scenarios, identification of potential
breakthroughs (“wild cards”) are all elements
that allow decision-makers to highlight
their choices under a new perspective.

Reflexive or operational, qualitative or quantitative,
participative or based on the expert’s
opinions, Foresight and Forward looking activities
find their place in the European system.(...)

The advantages and disadvantages,
the benefits and costs of different
political, economic, social or technological
options as well as their economic, social and
environmental impacts can be estimated."

EC, DG for Research - SSH

21 Jun 2009

Latvijai ir nepieciešama

zināšanu vadīšana - prast iegūt vajadzīgās zināšanas mērķtiecīgai pielietošanai pasaules līmenī,

vajadzīgs forsaits - prast mērķtiecīgi veidot nākotnes priekšstatus atbilstoši pasaules līmenim,

jārealizē inovācijas - prast jaunveidot un pārdot atbilstošas tveramas / netveramas lietas pasaules līmenī.

Aiming Frameworks

We can perceive
FRAMEWORK/S IS A SET OF STRUCTURES SUPPORTING SYSTEMIC AND CONSTRUCTIVE MENTAL ACTIVITIES TO PERFORM THE JOB AT HAND
(Riga-Hannover-Brussels)

10 Jun 2009

Experienced dealing with futures

We can rethink knowledge of the individual and group ways, methods, thinking and performance frameworks and actions, experience supporting our new designs.

GROUP PARTNERS a link

SOCIAL TECHNOLOGIES a link

29 Apr 2009

Creating

Identify - choose - CREATE - analyze - synthesize
  • to identify - scoping the job at hand
  • to collect intelligence and choose strategic directions - ways and domains of interacting with people and knowledge artifacts
  • to analyze known things (relevant to the strategic directions) and add new /remove elements and structures to things changing their qualities and ideas
  • to synthesize new bodies, gains and outputs, providing deliverables - creating results (intangible and tangible) to be transferred to people - with obvious value for suppliers and users

31 Mar 2009

Zināšanu vadīšana,
Forsaits un stratēģiskā domāšana,
Interešu pārstāvēšana jeb lobēšana

ir trīs jomas, ko mēs labi pazīstam un pielietojam ar dažādām sekmēm savām, ģimenes, organizācijas, kopienas un novada, sabiedrības un valsts vajadzībam katru dienu.

Interešu pārstāvēšana jeb lobēšana


Kurss (12 temati) "Lobēšanas tehnoloģijas"
Biznesa augstskolā Turība, 2009. g. janvāris - aprīlis

26 Feb 2009

Emerging professions:

Certified Transnational Technology Transfer manager

This is a project (the FP6 of the EU) aiming at building up a framework to qualify TT-managers with whole recognition in EuropeObjectives

Conference: Technology Transfer - Title, Profession, System or Action! (Riga, 24-25 February, 2009)

FINAL REPORT WP3 / WP4, October 2008
see pdf file