30 Dec 2009

Pēc Lisabonas stratēģija


Kā sekmīgāk komunicēt post-Lisabonas stratēģiju / tās elementus miljoniem Eiropas pilsoņu viņiem saprotamā un iedvesmojošā veidā?