30 Nov 2009

Saprast un īstenot ES stratēģiju

Kā mēs, Eiropas Savienības pilsoņi, dzīvosim nākošajā desmitgadē? 2011., 2015., 2020. g.,?

Eiropas Komisija piedāvā mums - cilvēkiem un organizācijām izteikt savas domas un priekšlikumus jaunās ES stratēģijas izstrādei un realizēšanai.

Saites: http://ec.europa.eu/eu2020/

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_lv.pdf

KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS. APSPRIEŠANĀS PAR TOPOŠO ES STRATĒĢIJU 2020. GADAM