31 Mar 2009

Zināšanu vadīšana,
Forsaits un stratēģiskā domāšana,
Interešu pārstāvēšana jeb lobēšana

ir trīs jomas, ko mēs labi pazīstam un pielietojam ar dažādām sekmēm savām, ģimenes, organizācijas, kopienas un novada, sabiedrības un valsts vajadzībam katru dienu.

Interešu pārstāvēšana jeb lobēšana


Kurss (12 temati) "Lobēšanas tehnoloģijas"
Biznesa augstskolā Turība, 2009. g. janvāris - aprīlis