25 Feb 2012

Domāšana un valoda, tā nav politika

Valoda ir domāšanas instruments.

Domāšana - tā ir saruna pašam ar sevi, saruna mūža garumā (interacting of thoughts in one's head, community of one).

Tas, kā es domāju, ir atkarīgs no manas agrās bērnības, turpmākās pieredzes, vērtībām - ko neapzināti un apzināti uzskatu par svarīgākajām un svarīgām, no tuviem un tālākiem mērķiem - un attiecīgām manām darbībām. Katrs darbs ir mērķtiecīga piepūle.

Ko un kā domāt, ar kādiem simboliem un kādā valodā, un kāpēc tā - katrs pats izvēlas savus domāšanas līdzekļus.

Cilvēkiem vajadzētu saprast, ka jēdziens "valoda" nedrīkst būt par politikas ieroci cilvēku pārvaldīšanai.