18 Dec 2007

foresight latviski lietojam - forsaits

Ir daudz paveikts forsaita izpētes un pielietošanas jomā Latvijā 2003.-2007.g. Speciālistu darbā ir pieņemts lietot latviešu vārdu forsaits, jo bez tā iztikt nav iespējams. Pastāv Eiropas forsaita telpa, tiek realizēti starptautiskie un nacionālie forsaita projekti, notiek forsaita zināšanu apguve Latvijas universitātēs.

Valodnieki, kas nav forsaita speciālisti, protams, var domāt pēc saviem ieskatiem. Sk. par LZA Terminoloģijas komisijas sēdi. http://termini.lza.lv/article.php?id=222

Vārdus un jēdzienus mēs izvēlamies savam darbam XXI gs. zināšanu sabiedrībā.
Pastāv inovācijas un jauninājumi, pastāv forsaits pasaulē un Latvijā.