27 Feb 2013

Nākotnes un forsaits - Latvijas attīstība bez šīm jomām?

Latvijas attīstība mūsdienu izpratnē nav iespējama, ja netiek atzītas NĀKOTNES un FORSAITS par zināsanu iegūšanas un prasmīgas pielietošanas jomām.

biedrība "Latvijas attīstībai"