30 Oct 2009

Augstskolā

forsaita darbs var būt
  • mācību kursa izstrāde un īstenošana,
  • kursa darba izstrāde, pielietojot forsaita metodoloģiju.

Zemāk daži struktūrmeti:

No comments: