31 Jul 2008

Inovācijas un tehnoloģiju marketings

ESF projekta konference Vidzemes jūrmalā, Salacgrīvā 2008.g. 24,-25. jūlijā. programma
Vadīt zināšanas un vadīt vispār nozīmē ļoti smalki un prasmīgi strādāt ar cilvēka, sabiedrības un ekonomiskajām sistēmām, kuras ir tikai daļēji izprastas. Taču mums vajag tās vadīt un ietekmēt, lai veidotu to uzvedību un augstu darba izpildījumu - virzītu tās tuvāk noteikto mērķu sasniegšanai un nākotnes iecerēm.

Plašas vadīšanas spējas, kas būtu piemērotas mūsdienu izaicinājumiem, ir vajadzīgas visos līmeņos. Jaunas profesionālas spējas – spējas zināšanu vadīšanā kļūst par sastāvdaļu vadīšanas procesos uzņēmējdarbībā, valsts institūcijās, mācību iestādēs un citur.

Zināšanas un citi intelektuālā kapitāla resursi, nevis informācija, padara iespējamu augstu izpildījumu. Cilvēki un viņu darbības nosaka organizāciju un sabiedrības panākumus vai neveiksmes. Šajā kontekstā mūsu spējas darboties efektīvi (darīt pareizas lietas un darīt pareizas lietas pareizi) ietekmē galvenokārt mūsu personīgās zināšanas, izpratne, attieksme un ticība, citi mums pieejamie mentālie veidojumi organizāciju / uzņēmumu mērķorientēto darbību vietā un laikā.

Skat.: Karl Wiig. People-Focused Knowledge Management: How Effective Decision Making Leads to Corporate Success, Elsevier, Oxford/Burlington, MA, 2004

No kursa prezentācijas:

No comments: